เครื่องมือการซื้อขาย

เครื่องมือการซื้อขาย

ที่ ICM Capital เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อทำการซื้อขายกับเรา ด้านล่างคุณจะพบเครื่องคำนวณ Pip ซึ่งสามารถช่วยคุณคำนวณค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อตของธุรกรรมของคุณ คุณจะพบเครื่องคำนวณ Pivot ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวณคะแนน Pivot ในไม่กี่วินาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเกิดเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสใช้สัญญาณการซื้อขายบน MT4 ซึ่งสามารถช่วยคุณในการสมัครรับฟีดสัญญาณของผู้ซื้อขายรายอื่นผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของพวกเขา.
 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
23:00 JPY -1   -9
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:01 GBP -0.9%   -0.6%
00:30 SGD 6.60% 3.60% 3.70%
00:30 SGD 6.80% 0.30% -5.00%
00:30 SGD 6.200B   3.930B
02:00 CNY 2.9% 3.2% 2.6%
02:00 CNY 2.6% 3.2% 3.0%
02:00 CNY 6.5% 6.1% 4.9%
02:00 CNY 2.3%   0.7%
02:00 CNY 7.3% 6.9% 7.0%
02:00 CNY 2.8%   2.3%
02:00 CNY 4.6% 5.5% 5.0%
02:00 CNY -4.78%   -5.75%
02:00 CNY      
04:30 JPY -2.9%   6.0%
04:30 JPY -0.5%   0.0%
09:00 EUR 0.2% 0.3% -0.1%
09:00 EUR -0.2% -0.1% -0.2%
09:00 EUR -0.2%   -0.3%
09:00 EUR 0.2% 0.2% 0.0%
09:00 EUR -0.3% -0.3% -0.3%
10:00 EUR      
10:00 EUR      
11:00 EUR      
11:25 BRL      
12:00 BRL 0.59% 0.50% 0.86%
13:15 CAD 228.3K 227.0K 259.9K
13:30 GBP      
13:30 CAD 11.78B   6.93B
13:30 CAD 7.58B   7.98B
14:00 EUR -0.614%   -0.632%
14:00 EUR -0.625%   -0.623%
14:00 EUR -0.621%   -0.627%
21:00 NZD -6%   -40%
21:00 NZD 95.1%   92.6%
21:45 NZD     0.1%
21:45 NZD 3.5%   1.4%
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 AUD     15.2%
07:00 GBP     -19.3%
07:00 GBP     -27.4%
07:00 EUR     -11.8%
07:00 EUR     -8.3%
07:00 EUR     -3.0%
07:00 EUR     5.8%
07:00 EUR   -0.3% -0.3%
07:00 EUR   0.5% -0.8%
07:00 EUR   -0.7% -0.7%
07:00 EUR   0.6% -1.0%
07:00 EUR     -26.3%
07:00 EUR     -27.0%
07:30 CHF     -0.1%
07:30 CHF     -2.7%
08:30 HKD     6.3%
09:00 EUR     7.565B
09:00 EUR     0.40B
09:00 EUR     26.6B
09:00 EUR     34.1B
09:30 GBP     -1.8%
09:30 ZAR     -3.9%
09:30 ZAR   -5.0% -6.3%
10:00 EUR   -68.5 -66.5
10:00 EUR   60.0 55.0
10:00 EUR     0.47%
10:00 EUR     54.4
12:00 CNY     6.30%
13:30 CAD   -0.1% 0.3%
13:30 CAD   1.0% 1.0%
14:30 NZD     3.9%
15:31 IDR     -14.9%
16:30 USD     0.090%
16:30 USD     0.090%
18:00 GBP      
21:00 USD     -20.10B
21:00 USD     -10.40B
21:00 USD     51.9B
21:00 USD     11.40B
23:30 AUD     4.1%
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
01:30 CNY     3.85%
07:00 GBP   1.3% 1.1%
07:00 GBP   0.2% -0.1%
07:00 GBP     -0.3%
07:00 GBP     1.1%
07:00 GBP   0.2% -0.1%
07:00 GBP   0.5% 0.3%
07:00 GBP     108.90
07:00 GBP   1.2% 0.9%
07:00 GBP   0.5% -0.3%
07:00 EUR   0.3% 0.2%
07:00 EUR   -0.3% -0.5%
08:00 ZAR   0.2% 0.2%
08:00 ZAR   3.3% 3.3%
08:00 ZAR   0.2% 0.3%
08:00 ZAR   3.1% 3.2%
09:30 GBP     0.2%
09:30 GBP     0.9%
09:30 GBP     2.5%
09:30 GBP   1.0% -0.5%
09:30 GBP   0.7% 0.2%
09:30 GBP   0.2% 0.2%
09:30 GBP   -0.6% -0.8%
10:00 IDR     -41.00%
10:00 IDR     -56.70%
10:00 EUR   0.2% 0.2%
10:00 EUR   0.4% 0.4%
10:00 EUR   0.3% -0.3%
10:00 EUR   -0.3% -0.3%
10:00 EUR     -0.4%
10:00 EUR     -0.4%
10:00 EUR   0.4% 0.4%
10:00 EUR   0.3% -0.4%
10:40 EUR     -0.060%
11:00 GBP     -25
12:00 USD     2.88%
12:00 USD     16.7%
12:00 USD     338.9
12:00 USD     965.2
12:00 USD     4,706.3
13:30 CAD     0.2%
13:30 CAD     1.5%
13:30 CAD   1.0% 1.0%
13:30 CAD     0.1%
13:30 CAD     1.9%
13:30 CAD     1.7%
13:55 USD     -2.6%
13:55 USD     2.1%
15:00 USD   86 86
15:00 CAD      
15:00 CAD      
15:00 CAD   0.25% 0.25%
15:00 BRL     1.309B
15:30 USD   -2.266M -3.247M
15:30 USD     0.274M
15:30 USD     1.491M
15:30 USD     -1.975M
15:30 USD     -0.124M
15:30 USD   2.671M 4.786M
15:30 USD     -0.498M
15:30 USD     -0.390M
15:30 USD     1.3%
15:30 USD   2.695M 4.395M
16:00 USD      
16:00 CAD      
16:30 USD      
18:00 USD     1.470%
21:00 KRW     -0.3%
21:00 KRW     0.0%
21:00 BRL   2.00% 2.00%
21:30 USD     -5.821M
21:45 NZD     -96.80%
21:45 NZD     884
23:30 AUD     4.1%
23:50 JPY   2.4% -4.2%
23:50 JPY     730.7B
23:50 JPY     580.8B
23:50 JPY   -14.0% -11.1%
23:50 JPY   942.8B 366.1B
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 AUD     3.5%
00:30 AUD   50.0K 90.0K
00:30 AUD     84.2K
00:30 AUD   66.2% 66.1%
00:30 AUD   6.7% 6.8%
02:00 NZD     43.20%
03:00 JPY      
03:00 JPY      
03:00 JPY      
03:00 JPY     -0.10%
07:00 CHF     4.458B
07:00 NOK     1.7
07:30 IDR     3.75%
07:30 IDR     3.00%
07:30 IDR     4.50%
07:45 EUR   94 93
09:00 EUR     1.2%
09:00 EUR     3.0%
09:00 EUR     -1.70%
09:00 EUR     2.20%
09:00 EUR     -0.65B
09:00 HKD     -0.20%
09:00 NOK      
09:00 ZAR   -2.2% -1.8%
09:30 GBP      
09:30 ZAR     93.4
10:00 EUR     -0.027%
10:00 EUR     -0.501%
10:00 EUR     -0.407%
10:40 EUR     -0.060%
11:00 GBP   -35 -25
11:00 EUR     0.59%
11:00 ZAR   -3.8% -1.8%
12:00 MXN   4.30% 4.40%
12:45 EUR   -0.50% -0.50%
12:45 EUR      
13:00 ZAR   3.50% 3.50%
13:00 ZAR     7.00%
13:30 USD   1.602M 1.635M
13:30 USD     5.9%
13:30 USD   5,500K 5,271K
13:30 USD   1.560M 1.547M
13:30 USD     1.2%
13:30 USD   900K 965K
13:30 USD     834.25K
13:30 USD   12.0 9.1
13:30 USD     43.1
13:30 USD     23.80
13:30 USD     5.6
13:30 USD     1.9
13:30 USD     24.90
13:30 CAD     40.8K
13:30 CAD     0.6%
13:30 EUR      
14:36 JPY   -0.10% -0.10%
14:36 IDR   3.00% 3.00%
14:37 IDR   4.50% 4.50%
15:00 EUR   -15.0 -13.9
16:30 USD     0.075%
16:30 USD     0.080%
18:00 USD     -0.867%
21:30 NZD     55.3
21:45 NZD   1.0% 1.4%
21:45 NZD   0.1% 0.7%
22:00 AUD     55.7
22:00 AUD     57.0
23:30 JPY     -0.5%
23:30 JPY   -1.1% -0.9%
23:30 JPY     -0.9%
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:01 GBP   -29 -26
00:30 AUD     7.1%
00:30 JPY     50.0
00:30 JPY     47.7
00:30 SGD     2.10%
07:00 GBP   0.8% -2.6%
07:00 GBP   7.0% 5.6%
07:00 GBP   27.30B 30.84B
07:00 GBP     23.518B
07:00 GBP   1.2% -3.8%
07:00 GBP   4.0% 2.4%
08:15 EUR   50.5 51.1
08:15 EUR   49.0 49.5
08:15 EUR   48.5 49.1
08:30 EUR   50.3 52.0
08:30 EUR   57.5 58.3
08:30 EUR   45.3 47.0
09:00 EUR   54.5 55.2
09:00 EUR   47.6 49.1
09:00 EUR   44.5 46.4
09:30 GBP   50.7 50.7
09:30 GBP   57.3 57.3
09:30 GBP   49.9 49.9
11:30 INR     586.08B
12:00 MXN   0.15% 0.52%
12:00 MXN   0.36% 0.34%
13:30 CAD   0.3% 1.0%
13:30 CAD   0.1% 0.4%
13:30 BRL     140.10B
14:45 USD   56.5 57.1
14:45 USD     55.3
14:45 USD   53.6 54.8
15:00 USD   -1.4% -2.5%
15:00 USD   6.55M 6.69M
15:30 USD   -128B -134B
16:00 USD     -3.247M
16:00 USD     0.274M
16:00 USD     1.491M
16:00 USD     -1.975M
16:00 USD     -0.124M
16:00 USD   2.671M 4.786M
16:00 USD     -0.498M
16:00 USD     -0.390M
16:00 USD   0.2% 1.3%
16:00 USD   2.695M 4.395M
18:00 USD     275
18:00 USD     360
20:30 GBP     12.9K
20:30 USD     3.0K
20:30 USD     66.6K
20:30 USD     542.1K
20:30 USD     527.7K
20:30 USD     246.2K
20:30 USD     20.4K
20:30 USD     11.4K
20:30 USD     -17.6K
20:30 USD     52.8K
20:30 USD     230.9K
20:30 USD     30.8K
20:30 CAD     12.1K
20:30 MXN     -5.5K
20:30 CHF     12.0K
20:30 AUD     5.5K
20:30 BRL     -5.7K
20:30 JPY     50.5K
20:30 NZD     14.7K
20:30 EUR     155.9K
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
06:00 IDR     -6.90%
12:00 EUR   -15.0 -13.9

VPS Hosting สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

Virtual Private Server (VPS) นี้มีให้สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีของพวกเขา อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดตลาด เราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Beeks FX หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่น VPS หากคุณเป็นผู้ค้า FX ที่ต้องการเข้าถึงหนึ่งในบริการ VPS ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมคุณสามารถรับได้ด้วย ICM Capital.

CAPTCHA

คุณสมบัติหลัก

 • ฟรีสำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์
 • เพิ่มความเร็วในการซื้อขายของคุณ
 • ไม่มีการซื้อขายล็อตจำนวนที่ต้องการ
 • 24/7 การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยตรงกับ บริษัท โฮสติ้ง
 • เข้ากันได้กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในโลก
 • ลดความหน่วงแฝง
 • ลดความคลาดเคลื่อน
 • ช่วยเพิ่มขีดนับ

ข้อมูลจำเพาะ

 • 1152 mb ram
 • 1 vcpu
 • 17gb hdd
 • Windows 2012

Pip คืออะไร?

Pip คือความผันผวนของราคาขั้นต่ำของเครื่องมือที่มีการกำหนดราคา ที่ ICM Capital เราได้เสนอราคาห้าหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเสนอราคาด้วยตัวเลขสี่หลัก เช่น EURUSD 1.3151 / 1.3153 เราอ้างอิงทั้งคู่ที่ส่วนต่างต่ำลง 1.3 ที่ 1.31508 / 1.31524.

เป็นจำนวนมากคืออะไร?

Forex Lot คือจำนวนสกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย อย่างเช่นคุณต้องการ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขนาด 100,000 เป็นขนาดการค้าของคุณ Forex Lot นั้นเป็นตัวแทนของ Trade Size ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 ของสกุลเงินใด ๆ.

100,000 ยูโร = 1 ล็อตมาตรฐานยูโร

ICM Capital เสนอการใช้ประโยชน์จาก 1:30 ถึงลูกค้ารายย่อย แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรอย่างมีความสำคัญโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญทำงานกับนักลงทุน ตัวอย่างเช่นหากสกุลเงินที่อ้างอิงหนึ่งในการซื้อขายของคุณเคลื่อนไหวกับคุณเลเวอเรจจะเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสของสถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้า forex มักจะใช้รูปแบบการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดและ จำกัด การสั่งซื้อ.

เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่คุณป้อนนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและรวมจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องเช่น ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐเราเสนอราคาทั้งคู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่าที่ 1.6 ที่ 1.31508 / 1.31524 1.3151 / 1.3153.

ในการคำนวณจุดหมุนคุณจะต้องใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 โดยใช้ 'Crosshair' (เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายมือด้านบน) และเลื่อนไปที่ แผนภูมิ..

Trailing Stop คืออะไร?

Trailing Stop ทำให้ระดับ Stop Loss หยุดเพื่อติดตามระดับราคาของตำแหน่งซื้อหรือขาย การใช้อัลกอริทึมที่ระบุ Trailing Stop ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาสถานะเปิดและดำเนินการเพื่อให้ได้กำไรตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อ Trailing Stops ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเช่นเดียวกับการสูญเสียไม่หยุด.

Trailing Stop จะทำงานเมื่อฉันออฟไลน์หรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัล ลูกค้า MetaTrader 4 กำลังทำงานอยู่และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการสั่งซื้อ Trailing Stop เนื่องจากจะยังคงใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ เมื่อคุณปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกปิดการใช้งานในขณะที่คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะยังคงใช้งานได้หากมันถูกวางไว้ก่อน Trailing Stop.

ถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ไมโครล็อตอาจเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ณ เดือนเมษายน 2016) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขนาดสัญญาขั้นต่ำสำหรับบัญชีขนาดเล็กคือ 0.01 ของจำนวนมากซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน.

ที่ ICM Capital เราจะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากดังนั้นการซื้อขายประเภทนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกคนและให้บริการบนแพลตฟอร์มตัวอย่างและแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา.

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเรา.

 

คุณสมบัติ

 • เริ่มและหยุดติดตามผู้ให้บริการสัญญาณในไม่กี่นาที
 • ผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณติดตามสามารถทำการหยุดได้ตลอดเวลา
 • ติดตามผู้ซื้อ-ขายหลายรายพร้อมกันเพื่อกระจายกลยุทธ์ของคุณ
 • ธุรกิจการค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับแพลตฟอร์มของลูกค้าและยังคงเชื่อมต่อไปแม้จะอยู่ห่างจากแพลตฟอร์ม
 • รูปแบบบัญชีทดลองพร้อมใช้งานก่อนดำเนินการถ่ายทอดสด

วิธีการเข้าถึงสัญญาณการซื้อ-ขาย?

การเป็นผู้ที่ให้สัญญาณ

ผู้ค้าขั้นสูงของ ICM Capital พร้อมกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สัญญาณการซื้อ-ขายเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เพียงลงทะเบียนที่นี่ในฐานะ "ผู้ขาย" โดยกรอกข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถขายสัญญาณของคุณให้กับสมาชิกหลายพันคนทั่วโลก โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในฐานะผู้ให้สัญญาณ แต่จะใช้เวลา 30 วันเพื่อให้บันทึกการติดตามของคุณได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับบริการของคุณ.

คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้สัญญาณ: คู่มือผู้ใช้

สัญญาณการซื้อ-ขายมีความปลอดภัยหรือไม่?

MetaQuotes ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละการค้ามีลายเซ็นดิจิทัลที่ป้องกันไม่ให้คัดลอกการค้าไม่ถูกต้อง การซื้อขายที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณของผู้ให้บริการ อีกทั้งจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้สมัครสมาชิกในลักษณะที่สะท้อนถึงกฎการจัดทางการเงินที่ใช้โดยผู้ให้บริการสัญญาณ และผู้ให้บริการสัญญาณการชำระเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนคงที่.

ฉันจะเลือกผู้ให้บริการต่อสัญญาณได้อย่างไร?

เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายที่ใช้บัญชีออนไลน์และดูว่ามีการซื้อ-ขายกี่รายการ โดยทั่วไปหากผู้ให้บริการสัญญาณทำการซื้อ-ขายมากกว่า 100 รายการแสดงว่านี่เป็นบัญชีที่ใช้งานได้ ลูกค้าควรตระหนักถึงจำนวนเงินที่เบิกได้น้อยกว่า 30% ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ติดตามผู้ค้าด้วยอัตราการเติบโตที่มั่นคง หากการเติบโตสูงอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการสัญญาณอาจซื้อขายในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง ในที่สุดคุณอาจพบว่าสัญญาณที่จ่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระยะยาว หากคุณเลือกที่จะติดตามผู้ให้บริการสัญญาณที่คิดค่าบริการสัญญาณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสัญญาณได้เข้าร่วมในช่วงทดลองใช้ 30 วันและได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่จะสามารถเริ่มชาร์จสำหรับสัญญาณที่เป็นเจ้าของได้.

ฉันจะจัดการความเสี่ยงด้วยสัญญาณการซื้อ-ขายได้อย่างไร?

จัดการสัญญาณแต่ละสัญญาณที่คุณกำลังติดตามราวกับว่าเป็นการซื้อ-ขายแบบรายบุคคลและให้ความมั่นใจเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณในแต่ละการซื้อ-ขาย มีกลยุทธ์ในการเลือกจำนวนบัญชีของคุณที่ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการสัญญาณแต่ละราย มั่นใจในกลยุทธ์ของคุณว่าคุณมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์สำหรับเมื่อคุณจะหยุดติดตามแต่ละสัญญาณ.

คำปฏิเศษ
MetaQuotes Software Corp. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นที่แนะนำการซื้อ-ขาย ICM Capital เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดตามสัญญาณซื้อ-ขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการซื้อ-ขาย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายแต่ละรายควรได้รับการประเมินอย่างอิสระ ICM Capital จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว.
 

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.64% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท