เครื่องมือการซื้อขาย

เครื่องมือการซื้อขาย

ที่ ICM Capital เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อทำการซื้อขายกับเรา ด้านล่างคุณจะพบเครื่องคำนวณ Pip ซึ่งสามารถช่วยคุณคำนวณค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อตของธุรกรรมของคุณ คุณจะพบเครื่องคำนวณ Pivot ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวณคะแนน Pivot ในไม่กี่วินาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเกิดเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสใช้สัญญาณการซื้อขายบน MT4 ซึ่งสามารถช่วยคุณในการสมัครรับฟีดสัญญาณของผู้ซื้อขายรายอื่นผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของพวกเขา.
 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
01:00 JPY 3.9% 4.9% 4.6%
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
02:00 AUD 0.3%   1.1%
02:30 AUD 1.4%   0.4%
02:30 AUD 9.9% -1.8% -3.9%
02:30 AUD 2.1% -2.0% -7.3%
02:30 AUD 0.9%   -4.8%
02:30 AUD -2.7%   0.5%
07:00 EUR -0.5% 0.9% 4.4%
07:00 EUR 2.7% 0.9% 3.5%
07:00 EUR -1.0B 2.7B 3.0B
07:30 CHF 0.5% 0.3% 0.7%
07:30 CHF 3.4% 3.2% 2.9%
08:00 EUR -42.4K   -99.5K
09:00 BRL 0.28%   0.42%
09:30 EUR -26.4 -19.9 -15.8
10:00 EUR 36.3% 36.7% 37.2%
10:00 EUR 0.7% 1.0% 1.2%
11:45 EUR      
12:25 BRL      
13:00 EUR      
14:00 EUR 0.453%   0.609%
14:00 EUR -0.378%   -0.392%
14:00 EUR -0.021%   -0.163%
14:00 SGD 50.3   50.4
14:30 CAD 54.6   56.8
15:30 CAD      
15:30 INR 37.94B   38.94B
15:30 INR 63.58B   63.22B
15:30 INR -25.64B   -24.29B
15:30 EUR      
16:00 EUR      
16:00 EUR      
16:00 EUR      
22:00 KRW 438.28B   447.71B
23:00 NZD -65%   -40%
23:00 NZD 93.4%   97.1%
23:30 AUD 46.2   50.4
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 KRW 6.0% 5.9% 5.4%
00:00 KRW 0.6% 0.5% 0.7%
00:00 AUD 52.6   53.2
00:30 JPY 1.0%   1.3%
00:30 JPY 1.0%   1.3%
00:30 JPY 5.50%   5.90%
01:30 JPY 54.0   54.2
02:00 NZD -0.4%   -4.3%
02:30 AUD 0.9% 0.9% 0.9%
02:45 CNY 54.5 49.7 41.4
04:35 JPY 0.248%   0.239%
05:30 AUD 1.35% 1.35% 0.85%
05:30 AUD      
06:00 INR 59.2 58.7 58.9
06:00 SGD 1.8%   1.1%
06:00 SGD 17.8%   12.1%
07:45 EUR 0.0% 0.2% -0.3%
08:15 EUR 54.0 53.5 56.5
08:15 ZAR 52.5   50.7
08:45 EUR 51.3   52.4
08:45 EUR 51.6 51.5 53.7
08:50 EUR 52.5 52.8 56.1
08:50 EUR 53.9 54.4 58.3
08:55 EUR 51.3 51.3 53.7
08:55 EUR 52.4 52.4 55.0
09:00 EUR 9.0%   3.0%
09:00 EUR 52.0 51.9 54.8
09:00 EUR 53.0 52.8 56.1
09:30 GBP 53.7 53.1 53.1
09:30 GBP 54.3 53.4 53.4
09:40 EUR 0.687%   0.479%
09:40 EUR 0.117%   -0.078%
10:00 GBP 2.531%   2.040%
10:00 NOK 6.30%   6.40%
10:30 GBP      
10:30 GBP      
11:00 GBP      
11:30 EUR 65.8   76.0
12:00 MXN 43.6   44.1
12:00 MXN 43.2   43.8
13:00 BRL 0.3% 0.7% 0.1%
13:00 BRL 0.5% 1.1% -0.5%
13:30 CAD 2.3% 2.4% -1.0%
14:00 BRL 59.4   58.0
14:00 BRL 60.8   58.6
15:00 USD 2.72M   2.67M
15:00 USD 10.28M   10.04M
15:00 USD 0.7%   0.6%
15:00 USD 1.6% 0.5% 0.7%
15:00 USD 1.7%   0.6%
16:00 NZD -4.1%   -1.3%
16:30 USD 1.850%   1.750%
16:30 USD 2.500%   2.500%
17:00 EUR      
17:30 GBP      
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
01:30 HKD 52.4   54.9
02:30 AUD      
07:00 EUR 0.1% -0.6% -1.8%
08:00 EUR 3.8% 3.4% 2.3%
08:00 EUR      
08:30 EUR     45.4
09:10 GBP      
09:30 GBP   55.0 56.4
09:30 GBP     -7.1B
10:00 EUR      
10:00 EUR   0.4% -1.3%
10:00 EUR   -0.4% 3.9%
10:30 EUR     1.330%
12:00 USD     5.84%
12:00 USD     0.7%
12:00 USD     243.1
12:00 USD     322.7
12:00 USD     726.1
12:00 MXN   6.80% 5.90%
12:00 MXN     2.90%
13:30 GBP      
13:55 USD     11.7%
14:00 USD      
14:45 USD   51.2 51.2
14:45 USD   51.6 51.6
15:00 USD   54.0 54.5
15:00 USD     50.2
15:00 USD     57.6
15:00 USD   54.3 55.9
15:00 USD     82.1
15:00 USD   11.000M 11.400M
16:00 BRL     -0.132B
19:00 USD      
21:30 USD     -3.799M
23:30 AUD     49.2
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 USD     12.70M
00:00 KRW     -0.08B
00:50 JPY     -1,600.6B
00:50 JPY     -429.7B
00:50 JPY     1,329.7B
02:30 AUD     1%
02:30 AUD     -1%
02:30 AUD   10.725B 10.495B
04:35 JPY     1.049%
05:00 IDR     135.60B
06:00 JPY     0.0%
06:00 JPY     102.9
06:00 JPY     2.1%
06:45 CHF   2.0% 2.1%
06:45 CHF   2.2% 2.2%
07:00 GBP     10.5%
07:00 GBP     1.0%
07:00 EUR   0.4% 0.7%
07:00 NOK     1.0%
07:00 ZAR     59.26B
07:00 ZAR     54.431B
07:45 EUR     237,654.0M
08:00 EUR      
08:45 EUR      
09:00 CNY     3.128T
09:30 GBP     -0.7%
09:30 HKD     465.00B
09:30 HKD     465.00B
10:00 EUR     1.72%
10:00 SGD     345.3B
10:30 EUR      
10:45 EUR      
12:00 MXN   0.80% 0.59%
12:00 MXN   0.81% 0.18%
12:00 MXN   7.95% 7.65%
12:00 EUR     2.046%
12:00 BRL   0.59% 0.69%
12:30 USD     20.712K
12:30 USD     -15.8%
12:30 EUR      
13:00 BRL     4.5%
13:00 BRL     0.9%
13:15 USD   200K 128K
13:30 USD   1,327K 1,328K
13:30 USD     252.60B
13:30 USD     339.70B
13:30 USD   230K 231K
13:30 USD     231.75K
13:30 USD   -84.90B -87.10B
13:30 CAD     64.31B
13:30 CAD     62.81B
13:30 CAD   2.40B 1.50B
14:00 GBP      
14:30 BRL     0.8%
14:30 BRL   -44.298B -41.024B
14:30 BRL   -24.501B 38.876B
15:00 CAD     66.7
15:00 CAD     72.0
15:30 USD     82B
16:00 USD   -1.100M -2.762M
16:00 USD     0.403M
16:00 USD     -0.036M
16:00 USD     -0.782M
16:00 USD     0.085M
16:00 USD   0.750M 2.559M
16:00 USD     0.143M
16:00 USD     -0.050M
16:00 USD   0.2% 1.0%
16:00 USD   -1.567M 2.645M
16:30 USD     1.240%
16:30 USD     1.650%
17:05 GBP      
18:00 USD      
18:00 USD      
18:30 EUR      
20:29 CNY   3.113T 3.128T
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:30 JPY   0.8% 1.0%
00:30 JPY   2.1% -1.7%
00:50 JPY     0.51T
00:50 JPY     0.7%
00:50 JPY   0.186T 0.501T
04:00 IDR     128.9
06:00 JPY     54.0
07:00 GBP      
07:00 NOK     86.6B
07:45 EUR     -3.40B
07:45 EUR     46.7B
07:45 EUR     58.9B
07:45 EUR   -12.8B -12.2B
09:00 EUR   4.0% 4.2%
09:00 EUR   -1.1% 1.6%
12:30 INR     593.32B
12:55 EUR      
13:30 USD   0.3% 0.3%
13:30 USD   5.0% 5.2%
13:30 USD   34.6 34.6
13:30 USD     57.0K
13:30 USD   15K 18K
13:30 USD   268K 390K
13:30 USD     62.3%
13:30 USD   240K 333K
13:30 USD     7.1%
13:30 USD   3.6% 3.6%
13:30 CAD   23.5K 39.8K
13:30 CAD     135.4K
13:30 CAD     -95.8K
13:30 CAD   65.3% 65.3%
13:30 CAD   5.1% 5.1%
15:00 USD     2.0%
15:00 USD   0.9% 0.7%
16:00 USD      
18:00 USD     595
18:00 USD     750
20:00 USD   31.90B 38.07B
20:29 BRL   11.90% 11.73%
20:29 BRL   0.70% 0.47%
20:29 BRL     0.52%
20:30 GBP     -53.1K
20:30 USD     4.0K
20:30 USD     -30.7K
20:30 USD     328.1K
20:30 USD     299.7K
20:30 USD     157.7K
20:30 USD     24.2K
20:30 USD     -129.4K
20:30 USD     -139.2K
20:30 USD     10.9K
20:30 USD     137.2K
20:30 USD     7.7K
20:30 CAD     9.1K
20:30 MXN     -14.0K
20:30 CHF     -8.6K
20:30 AUD     -43.0K
20:30 BRL     37.0K
20:30 JPY     -52.6K
20:30 NZD     -5.3K
20:30 EUR     -10.6K
GMT+1 สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
02:30 CNY   -0.1% -0.2%
02:30 CNY   2.4% 2.1%
02:30 CNY   6.0% 6.4%
09:50 EUR      

VPS Hosting สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

Virtual Private Server (VPS) นี้มีให้สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีของพวกเขา อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดตลาด เราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Beeks FX หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่น VPS หากคุณเป็นผู้ค้า FX ที่ต้องการเข้าถึงหนึ่งในบริการ VPS ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมคุณสามารถรับได้ด้วย ICM Capital.

CAPTCHA

คุณสมบัติหลัก

 • ฟรีสำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์
 • เพิ่มความเร็วในการซื้อขายของคุณ
 • ไม่มีการซื้อขายล็อตจำนวนที่ต้องการ
 • 24/7 การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยตรงกับ บริษัท โฮสติ้ง
 • เข้ากันได้กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในโลก
 • ลดความหน่วงแฝง
 • ลดความคลาดเคลื่อน
 • ช่วยเพิ่มขีดนับ

ข้อมูลจำเพาะ

 • 1152 mb ram
 • 1 vcpu
 • 17gb hdd
 • Windows 2012

Pip คืออะไร?

Pip คือความผันผวนของราคาขั้นต่ำของเครื่องมือที่มีการกำหนดราคา ที่ ICM Capital เราได้เสนอราคาห้าหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเสนอราคาด้วยตัวเลขสี่หลัก เช่น EURUSD 1.3151 / 1.3153 เราอ้างอิงทั้งคู่ที่ส่วนต่างต่ำลง 1.3 ที่ 1.31508 / 1.31524.

เป็นจำนวนมากคืออะไร?

Forex Lot คือจำนวนสกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย อย่างเช่นคุณต้องการ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขนาด 100,000 เป็นขนาดการค้าของคุณ Forex Lot นั้นเป็นตัวแทนของ Trade Size ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 ของสกุลเงินใด ๆ.

100,000 ยูโร = 1 ล็อตมาตรฐานยูโร

แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรอย่างมีความสำคัญโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญทำงานกับนักลงทุน ตัวอย่างเช่นหากสกุลเงินที่อ้างอิงหนึ่งในการซื้อขายของคุณเคลื่อนไหวกับคุณเลเวอเรจจะเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสของสถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้า forex มักจะใช้รูปแบบการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดและ จำกัด การสั่งซื้อ.

เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่คุณป้อนนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและรวมจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องเช่น ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐเราเสนอราคาทั้งคู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่าที่ 1.6 ที่ 1.31508 / 1.31524 1.3151 / 1.3153.

ในการคำนวณจุดหมุนคุณจะต้องใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 โดยใช้ 'Crosshair' (เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายมือด้านบน) และเลื่อนไปที่ แผนภูมิ..

Trailing Stop คืออะไร?

Trailing Stop ทำให้ระดับ Stop Loss หยุดเพื่อติดตามระดับราคาของตำแหน่งซื้อหรือขาย การใช้อัลกอริทึมที่ระบุ Trailing Stop ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาสถานะเปิดและดำเนินการเพื่อให้ได้กำไรตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อ Trailing Stops ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเช่นเดียวกับการสูญเสียไม่หยุด.

Trailing Stop จะทำงานเมื่อฉันออฟไลน์หรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัล ลูกค้า MetaTrader 4 กำลังทำงานอยู่และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการสั่งซื้อ Trailing Stop เนื่องจากจะยังคงใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ เมื่อคุณปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกปิดการใช้งานในขณะที่คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะยังคงใช้งานได้หากมันถูกวางไว้ก่อน Trailing Stop.

ถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ไมโครล็อตอาจเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ณ เดือนเมษายน 2016) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขนาดสัญญาขั้นต่ำสำหรับบัญชีขนาดเล็กคือ 0.01 ของจำนวนมากซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน.

ที่ ICM Capital เราจะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากดังนั้นการซื้อขายประเภทนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกคนและให้บริการบนแพลตฟอร์มตัวอย่างและแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา.

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเรา.

 

คุณสมบัติ

 • เริ่มและหยุดติดตามผู้ให้บริการสัญญาณในไม่กี่นาที
 • ผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณติดตามสามารถทำการหยุดได้ตลอดเวลา
 • ติดตามผู้ซื้อ-ขายหลายรายพร้อมกันเพื่อกระจายกลยุทธ์ของคุณ
 • ธุรกิจการค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับแพลตฟอร์มของลูกค้าและยังคงเชื่อมต่อไปแม้จะอยู่ห่างจากแพลตฟอร์ม
 • รูปแบบบัญชีทดลองพร้อมใช้งานก่อนดำเนินการถ่ายทอดสด

วิธีการเข้าถึงสัญญาณการซื้อ-ขาย?

การเป็นผู้ที่ให้สัญญาณ

ผู้ค้าขั้นสูงของ ICM Capital พร้อมกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สัญญาณการซื้อ-ขายเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เพียงลงทะเบียนที่นี่ในฐานะ "ผู้ขาย" โดยกรอกข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถขายสัญญาณของคุณให้กับสมาชิกหลายพันคนทั่วโลก โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในฐานะผู้ให้สัญญาณ แต่จะใช้เวลา 30 วันเพื่อให้บันทึกการติดตามของคุณได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับบริการของคุณ.

คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้สัญญาณ: คู่มือผู้ใช้

สัญญาณการซื้อ-ขายมีความปลอดภัยหรือไม่?

MetaQuotes ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละการค้ามีลายเซ็นดิจิทัลที่ป้องกันไม่ให้คัดลอกการค้าไม่ถูกต้อง การซื้อขายที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณของผู้ให้บริการ อีกทั้งจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้สมัครสมาชิกในลักษณะที่สะท้อนถึงกฎการจัดทางการเงินที่ใช้โดยผู้ให้บริการสัญญาณ และผู้ให้บริการสัญญาณการชำระเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนคงที่.

ฉันจะเลือกผู้ให้บริการต่อสัญญาณได้อย่างไร?

เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายที่ใช้บัญชีออนไลน์และดูว่ามีการซื้อ-ขายกี่รายการ โดยทั่วไปหากผู้ให้บริการสัญญาณทำการซื้อ-ขายมากกว่า 100 รายการแสดงว่านี่เป็นบัญชีที่ใช้งานได้ ลูกค้าควรตระหนักถึงจำนวนเงินที่เบิกได้น้อยกว่า 30% ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ติดตามผู้ค้าด้วยอัตราการเติบโตที่มั่นคง หากการเติบโตสูงอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการสัญญาณอาจซื้อขายในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง ในที่สุดคุณอาจพบว่าสัญญาณที่จ่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระยะยาว หากคุณเลือกที่จะติดตามผู้ให้บริการสัญญาณที่คิดค่าบริการสัญญาณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสัญญาณได้เข้าร่วมในช่วงทดลองใช้ 30 วันและได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่จะสามารถเริ่มชาร์จสำหรับสัญญาณที่เป็นเจ้าของได้.

ฉันจะจัดการความเสี่ยงด้วยสัญญาณการซื้อ-ขายได้อย่างไร?

จัดการสัญญาณแต่ละสัญญาณที่คุณกำลังติดตามราวกับว่าเป็นการซื้อ-ขายแบบรายบุคคลและให้ความมั่นใจเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณในแต่ละการซื้อ-ขาย มีกลยุทธ์ในการเลือกจำนวนบัญชีของคุณที่ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการสัญญาณแต่ละราย มั่นใจในกลยุทธ์ของคุณว่าคุณมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์สำหรับเมื่อคุณจะหยุดติดตามแต่ละสัญญาณ.

คำปฏิเศษ
MetaQuotes Software Corp. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นที่แนะนำการซื้อ-ขาย ICM Capital เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดตามสัญญาณซื้อ-ขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการซื้อ-ขาย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายแต่ละรายควรได้รับการประเมินอย่างอิสระ ICM Capital จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว.
 

CFDs และ Spot FX เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอร์เลจ กำไรและขาดทุนของคุณมีความผันผวนสูงของขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ในตลาดที่คุณทำการซื้อขาย อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท