เครื่องมือการซื้อขาย

เครื่องมือการซื้อขาย

ที่ ICM Capital เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อทำการซื้อขายกับเรา ด้านล่างคุณจะพบเครื่องคำนวณ Pip ซึ่งสามารถช่วยคุณคำนวณค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อตของธุรกรรมของคุณ คุณจะพบเครื่องคำนวณ Pivot ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวณคะแนน Pivot ในไม่กี่วินาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเกิดเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสใช้สัญญาณการซื้อขายบน MT4 ซึ่งสามารถช่วยคุณในการสมัครรับฟีดสัญญาณของผู้ซื้อขายรายอื่นผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของพวกเขา.
 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
01:30 CNY -7.8%   -9.0%
03:00 IDR 3.40%   6.00%
07:00 NOK 0.6% -0.3% -0.3%
08:30 HKD 1.4%   -5.3%
08:30 HKD 2.6%   -0.4%
08:30 HKD -25.8B   -64.6B
11:00 GBP -11 -30 -36
11:00 EUR 2,821.4K   2,812.2K
11:25 BRL      
12:00 MXN -0.252B -1.650B -1.481B
12:00 MXN 0.314B   -0.638B
12:50 USD 1.498M 1.487M 1.471M
12:50 USD 1.8% 1.1% -4.5%
13:10 EUR      
13:55 EUR 3.659%   3.650%
13:55 EUR 3.785%   3.791%
13:55 EUR 3.776%   3.788%
14:00 EUR      
15:00 USD 679K 721K 719K
15:00 USD -5.6% -4.5% 8.6%
15:30 USD -19.9   -19.2
16:30 USD 4.887%   5.055%
16:30 USD 5.240%   5.230%
18:00 USD 5.280%   5.270%
18:00 USD 4.420%   4.899%
20:30 GBP -26.1K   -27.7K
20:30 USD 6.3K   6.2K
20:30 USD -3.5K   -16.6K
20:30 USD -124.0K   -109.2K
20:30 USD 207.3K   215.7K
20:30 USD 171.7K   155.4K
20:30 USD 5.0K   0.3K
20:30 USD -120.3K   -102.6K
20:30 USD -80.1K   -52.8K
20:30 USD 27.5K   22.4K
20:30 USD 73.8K   86.7K
20:30 USD -77.5K   -59.0K
20:30 CAD -65.4K   -70.4K
20:30 MXN 58.9K   43.4K
20:30 CHF -19.0K   -20.2K
20:30 AUD -78.0K   -71.0K
20:30 BRL 33.9K   31.7K
20:30 JPY -105.5K   -130.2K
20:30 NZD -16.9K   -17.0K
20:30 EUR 129.7K   108.9K
21:00 KRW 97.2   98.1
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:01 GBP 4.3%   5.2%
00:30 AUD -0.2% 0.1% 0.9%
03:20 GBP      
03:20 AUD      
05:00 JPY 3.0% 3.4% 3.4%
07:00 EUR -27.8 -27.9 -28.3
07:45 EUR 87 84 84
08:00 EUR      
09:00 EUR 5.37B   2.82B
09:00 EUR -1.0% -0.9% -1.2%
09:00 EUR -0.3%   0.2%
09:00 EUR 0.6% 0.7% 0.8%
10:00 GBP 4.664%   4.926%
10:10 EUR 3.859%   3.976%
12:00 BRL 0.33% 0.30% 0.21%
12:00 BRL 4.84% 4.80% 5.05%
12:30 EUR      
13:30 BRL 215.60B 212.50B 174.32B
13:55 USD 6.3%   3.4%
14:00 USD 6.1%   5.8%
14:00 USD 0.6% 0.4% 0.7%
14:00 USD 414.8   412.2
14:00 USD 0.7%   0.8%
14:00 USD 0.2%   0.3%
14:00 USD 3.9% 4.0% 2.1%
15:00 USD 102.0 101.0 99.1
15:00 USD      
15:00 USD -5 1 3
15:00 USD -8   9
15:00 USD 1   -11
15:05 USD      
15:30 USD -2.4   0.7
15:30 USD -11.6   -18.2
15:45 USD      
16:00 BRL 190.37K 123.40K 211.76K
16:00 EUR      
16:30 USD 4.935%   5.135%
17:00 GBP      
18:00 USD 4.399%   4.908%
18:00 USD 20.73T   20.76T
18:05 USD      
18:30 EUR      
20:30 USD      
21:00 KRW 72   71
21:30 USD -0.817M -2.000M 9.047M
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:30 AUD 1.3% 0.4% 0.4%
00:30 AUD 4.90% 5.20% 5.60%
01:00 NZD 5.50% 5.50% 5.50%
01:00 NZD      
01:00 NZD      
01:30 JPY      
02:00 NZD      
06:00 ZAR 6.08% 7.10% 7.67%
06:00 ZAR 3.94% 4.40% 4.60%
06:30 EUR -0.3% 0.0% 0.2%
06:30 EUR 3.0% 3.1% 4.2%
06:30 EUR 0.1% -0.1% -0.1%
07:00 EUR 0.3% -0.1% 1.6%
07:00 EUR -13.0% -13.4% -14.3%
08:00 EUR 3.2% 3.7% 3.5%
08:00 EUR -0.4% 0.1% 0.3%
08:00 EUR -0.6% -0.1% 0.3%
08:00 EUR 3.2% 3.7% 3.5%
08:00 EUR 5.0%   6.3%
08:00 EUR      
09:00 EUR 96.6 96.0 96.1
09:00 EUR 103.6 102.0 101.6
09:00 CHF -29.6   -37.8
09:00 EUR -0.3% 0.0% 0.2%
09:00 EUR 3.4% 4.4% 5.1%
09:00 EUR 2.8% 3.7% 4.1%
09:00 EUR -0.4% 0.0% 0.3%
09:00 EUR 4.1% 4.6% 5.6%
09:00 EUR -0.3% 0.3% 0.3%
09:00 EUR -0.4% -0.1% 0.3%
09:00 EUR 2.9% 3.6% 4.7%
09:00 EUR -0.3% 0.1% 0.3%
09:00 EUR 3.9% 4.5% 5.4%
09:30 GBP 1.289B 1.500B 1.370B
09:30 GBP 2,988.6B   2,983.7B
09:30 GBP 0.3% -0.2% -1.1%
09:30 GBP 47.38K 45.00K 43.68K
09:30 GBP -0.05B -0.10B -0.96B
09:30 GBP 1.2B 1.2B 0.5B
10:00 GBP 4.554%   4.964%
10:00 EUR 1.5%   0.6%
10:00 EUR -9.5%   -14.1%
10:00 EUR 93.8 93.7 93.5
10:00 EUR -0.39   -0.33
10:00 EUR -16.9 -16.9 -17.9
10:00 EUR 9.3   11.3
10:00 EUR 2.3   3.5
10:00 EUR 4.9 4.3 4.6
10:00 EUR -9.5 -8.9 -9.2
10:10 EUR 4.17%   4.76%
10:10 EUR 3.61%   4.12%
10:40 EUR 2.450%   2.640%
11:00 EUR -2.60%   -5.00%
11:00 EUR 1.20%   -0.40%
11:00 BRL 0.59% 0.60% 0.50%
12:00 USD 7.37%   7.41%
12:00 USD 0.3%   3.0%
12:00 USD 144.9   138.4
12:00 USD 176.1   175.6
12:00 USD 327.8   359.9
12:00 EUR -9.6   -8.7
12:00 BRL 1.11%   1.06%
13:00 EUR -0.4% -0.2% 0.0%
13:00 EUR 3.2% 3.5% 3.8%
13:00 EUR -0.7% -0.3% -0.2%
13:00 EUR 2.3% 2.7% 3.0%
13:30 USD 2.30% 2.40% 3.70%
13:30 USD 4.1%   0.5%
13:30 USD 5.2% 4.9% 2.1%
13:30 USD 3.5% 3.5% 1.7%
13:30 USD 3.7% 3.5% 2.1%
13:30 USD -89.84B -86.70B -86.84B
13:30 USD 2.8% 2.9% 2.5%
13:30 USD 3.6% 4.0% 0.8%
13:30 USD -0.9%   -0.4%
13:30 USD -0.2% 0.1% 0.1%
13:30 CAD -3.2B 1.0B -7.3B
15:05 GBP      
15:30 USD 1.609M -0.933M 8.701M
15:30 USD 0.518M   0.105M
15:30 USD -0.665M   0.259M
15:30 USD 1.854M   0.858M
15:30 USD 0.060M   0.185M
15:30 USD 5.217M -0.394M -1.018M
15:30 USD -0.035M   -0.043M
15:30 USD 0.003M   -0.179M
15:30 USD 2.8%   0.9%
15:30 USD 1.764M 0.229M 0.749M
18:45 USD      
19:00 USD      
21:45 NZD 8.7%   -4.6%
23:00 KRW -3.5% 0.5% 1.7%
23:00 KRW 1.1% 5.0% 2.9%
23:00 KRW -0.8%   0.1%
23:00 KRW -0.9%   0.5%
23:50 JPY -84.5B   4.0B
23:50 JPY 4.2B   286.0B
23:50 JPY 1.0% 0.8% 0.5%
23:50 JPY -0.3%   3.9%
23:50 JPY 3.2%   -2.8%
23:50 JPY -1.6%   -0.1%
23:50 JPY 4.0%   5.0%
23:50 JPY 4.2% 5.9% 6.2%
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 NZD 30.8   23.4
00:00 NZD 26.3%   23.1%
00:30 AUD -6.10%   -20.90%
00:30 AUD 7.5% 1.4% -4.0%
00:30 AUD 0.7%   4.4%
00:30 AUD 0.4%   0.4%
00:30 AUD 0.5%   2.2%
00:30 AUD 2.2%   -4.6%
00:30 AUD 0.6% 1.0% 3.4%
00:30 AUD 0.3% 0.4% 0.5%
01:00 KRW      
01:00 KRW 3.50% 3.50% 3.50%
01:30 JPY      
01:30 CNY 50.4   50.7
01:30 CNY 49.4 49.7 49.5
01:30 CNY 50.2 51.1 50.6
02:00 SGD 791.5B   787.6B
03:35 JPY 0.046%   0.106%
05:00 JPY 4.2%   -3.0%
05:00 JPY 36.1 35.6 35.7
05:00 JPY -6.3% -6.8% -6.8%
07:00 EUR 1.1% 0.4% -0.8%
07:00 EUR -0.1% -2.0% -4.3%
07:30 CHF -0.1% 0.2% -1.2%
07:45 EUR -0.9% -0.2% 0.0%
07:45 EUR -0.2% 0.1% 0.1%
07:45 EUR 3.4%   4.0%
07:45 EUR 0.6% 0.7% 0.9%
07:45 EUR -0.1% 0.1% 0.5%
07:45 EUR -0.3% -0.1% 0.2%
07:45 EUR 3.8% 4.1% 4.5%
07:45 EUR -1.20%   -1.50%
07:45 EUR 0.0%   0.7%
08:00 CHF 96.7 96.6 95.1
08:00 CHF 731.2B   747.9B
08:30 HKD 3.3%   2.3%
08:30 HKD 5.6%   13.0%
08:55 EUR 22K 22K 31K
08:55 EUR 5.9% 5.8% 5.8%
08:55 EUR 2.702M   2.678M
08:55 EUR 2.606M   2.607M
08:58 ZAR -41.23B   -14.59B
09:00 EUR 7.8% 7.5% 7.6%
09:00 EUR 3.45B   4.19B
09:00 NOK 1,400.0M   1,400.0M
09:30 ZAR 5.8% 5.8% 5.1%
09:30 ZAR 1.0% 1.1% 1.5%
10:00 USD      
10:00 EUR -0.4% -0.2% -0.2%
10:00 EUR 0.8%   1.7%
10:00 EUR -0.4% 0.1% 0.1%
10:00 EUR 0.7% 1.4% 1.8%
10:00 INR 8,037.00B   7,018.61B
10:00 BRL      
10:00 EUR -0.6%   0.2%
10:00 EUR 3.6% 3.9% 4.2%
10:00 EUR 2.4% 2.7% 2.9%
10:00 EUR -0.5%   0.1%
10:00 EUR 123.86   124.54
10:00 EUR 4.2%   5.0%
10:00 EUR -0.4% -0.1% 0.1%
10:00 EUR 6.5% 6.5% 6.5%
11:30 INR 11.2%   11.0%
11:30 INR      
12:00 MXN 2.60%   2.70%
12:00 MXN 2.70% 2.80% 2.90%
12:00 INR 7.6% 6.8% 7.8%
12:00 INR 12.1%   9.2%
12:00 BRL 7.6% 7.7% 7.7%
12:00 ZAR -12.66B 9.05B 13.14B
13:30 USD 1,927K 1,872K 1,841K
13:30 USD 3.5% 3.5% 3.7%
13:30 USD 0.2% 0.2% 0.3%
13:30 USD 218K 220K 211K
13:30 USD 220.00K   220.50K
13:30 USD 3.0% 3.0% 3.4%
13:30 USD 0.0% 0.1% 0.4%
13:30 USD 0.2% 0.2% 0.4%
13:30 USD 0.2% 0.2% 0.7%
13:30 USD 0.2%   0.3%
13:30 CAD 4.00%   3.90%
13:30 CAD 1.80%   0.40%
13:30 CAD -0.3%   0.3%
13:30 CAD 0.1% 0.0% 0.0%
13:30 CAD 0.47%   1.20%
13:30 CAD -1.1% 0.2% 1.4%
13:30 EUR      
13:35 CAD 0.2%   0.1%
13:45 EUR      
14:05 USD      
14:15 EUR      
14:45 USD 55.8 45.4 44.0
15:00 USD -1.5% -2.0% 1.0%
15:00 USD 71.4   72.5
15:30 USD 10B -12B -7B
15:45 EUR      
16:30 USD 5.290%   5.300%
16:30 USD 5.280%   5.280%
16:45 USD 2.70%   4.10%
17:00 EUR      
17:30 EUR      
17:30 BRL -2.924B   -3.188B
21:00 MXN -674.80B   -645.30B
21:30 USD 7,796B   7,811B
21:30 USD 3.395T   3.455T
22:00 AUD 47.7 47.7 48.2
23:30 JPY 1.30 1.29 1.29
23:30 JPY 2.5% 2.6% 2.6%
23:50 JPY 3.4% 3.4% 4.5%
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
00:00 KRW 7.8% 4.7% 5.1%
00:00 KRW -11.6% -8.6% -9.7%
00:00 KRW 3.80B 1.30B 1.63B
00:30 KRW 50.0   49.8
00:30 JPY 48.3 48.1 48.7
00:30 IDR 51.7   51.5
01:45 CNY 50.7 49.3 49.5
02:15 IDR 1.87% 1.97% 1.91%
02:15 IDR 0.38% 0.22% 0.17%
02:15 IDR 2.86% 2.71% 2.56%
05:00 INR 56.0 56.0 55.5
05:30 AUD -10.5%   -15.8%
07:00 GBP 0.2% -0.4% 0.9%
07:00 GBP -2.0% -2.3% -3.3%
07:45 EUR -177.7B   -186.1B
08:00 USD      
08:00 CHF 0.3% 0.1% -0.1%
08:00 CHF 0.3% 0.5% 0.3%
08:15 EUR 46.3 45.5 45.1
08:30 CHF 42.1 42.0 40.6
08:45 EUR 44.4 45.3 44.9
08:50 EUR 42.9 42.6 42.8
08:55 EUR 42.6 42.3 40.8
09:00 EUR 0.1% 0.0% 0.3%
09:00 EUR 0.1% 0.0% -0.4%
09:00 NOK 49.9   47.9
09:00 NOK 68.82K   67.81K
09:00 NOK 1.80%   1.80%
09:00 EUR 44.2 43.8 43.1
09:00 ZAR 48.2   45.4
09:30 GBP   46.7 44.8
10:00 EUR      
11:00 EUR     18.10%
11:00 EUR     13.20%
11:30 INR     20.4%
11:30 INR     13.5%
11:30 INR     595.40B
11:30 BRL     -1.708B
11:30 EUR      
11:30 EUR      
12:00 BRL   1.3% 0.6%
12:00 BRL   0.3% 0.1%
12:00 ZAR     -2.00%
12:30 ZAR     45.45K
13:00 BRL     48.6
13:30 CAD     5.0%
13:30 CAD   15.0K 17.5K
13:30 CAD     -3.3K
13:30 CAD     20.8K
13:30 CAD     65.6%
13:30 CAD   5.8% 5.7%
14:30 USD     4.00%
14:30 CAD     48.6
14:45 USD   49.4 50.0
15:00 USD   0.4% 0.4%
15:00 USD      
15:00 USD     46.8
15:00 USD     45.5
15:00 USD   47.6 46.7
15:00 USD   46.2 45.1
15:00 MXN     52.10
15:30 USD   15.50M 15.50M
16:00 USD      
16:30 USD   2.1% 2.1%
18:00 USD     500
18:00 USD     622
18:00 BRL   9.00B 8.96B
19:00 USD      
19:00 USD      
20:30 GBP     -26.1K
20:30 USD     6.3K
20:30 USD     -3.5K
20:30 USD     -124.0K
20:30 USD     207.3K
20:30 USD     171.7K
20:30 USD     5.0K
20:30 USD     -120.3K
20:30 USD     -80.1K
20:30 USD     27.5K
20:30 USD     73.8K
20:30 USD     -77.5K
20:30 CAD     -65.4K
20:30 MXN     58.9K
20:30 CHF     -19.0K
20:30 AUD     -78.0K
20:30 BRL     33.9K
20:30 JPY     -105.5K
20:30 NZD     -16.9K
20:30 EUR     129.7K
GMT สกลุเงิน เหตุการณ์ ความเป็นจริง คาดการณ์ล่วงหน้า ก่อนหน้า Imp.
13:00 SGD     50.2

VPS Hosting สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

Virtual Private Server (VPS) นี้มีให้สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีของพวกเขา อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดตลาด เราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Beeks FX หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่น VPS หากคุณเป็นผู้ค้า FX ที่ต้องการเข้าถึงหนึ่งในบริการ VPS ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมคุณสามารถรับได้ด้วย ICM Capital.

CAPTCHA

คุณสมบัติหลัก

 • ฟรีสำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์
 • เพิ่มความเร็วในการซื้อขายของคุณ
 • ไม่มีการซื้อขายล็อตจำนวนที่ต้องการ
 • 24/7 การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยตรงกับ บริษัท โฮสติ้ง
 • เข้ากันได้กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในโลก
 • ลดความหน่วงแฝง
 • ลดความคลาดเคลื่อน
 • ช่วยเพิ่มขีดนับ

ข้อมูลจำเพาะ

 • 1152 mb ram
 • 1 vcpu
 • 17gb hdd
 • Windows 2012

Pip คืออะไร?

Pip คือความผันผวนของราคาขั้นต่ำของเครื่องมือที่มีการกำหนดราคา ที่ ICM Capital เราได้เสนอราคาห้าหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเสนอราคาด้วยตัวเลขสี่หลัก เช่น EURUSD 1.3151 / 1.3153 เราอ้างอิงทั้งคู่ที่ส่วนต่างต่ำลง 1.3 ที่ 1.31508 / 1.31524.

เป็นจำนวนมากคืออะไร?

Forex Lot คือจำนวนสกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย อย่างเช่นคุณต้องการ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขนาด 100,000 เป็นขนาดการค้าของคุณ Forex Lot นั้นเป็นตัวแทนของ Trade Size ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 ของสกุลเงินใด ๆ.

100,000 ยูโร = 1 ล็อตมาตรฐานยูโร

แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรอย่างมีความสำคัญโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญทำงานกับนักลงทุน ตัวอย่างเช่นหากสกุลเงินที่อ้างอิงหนึ่งในการซื้อขายของคุณเคลื่อนไหวกับคุณเลเวอเรจจะเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสของสถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้า forex มักจะใช้รูปแบบการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดและ จำกัด การสั่งซื้อ.

เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่คุณป้อนนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและรวมจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องเช่น ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐเราเสนอราคาทั้งคู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่าที่ 1.6 ที่ 1.31508 / 1.31524 1.3151 / 1.3153.

ในการคำนวณจุดหมุนคุณจะต้องใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 โดยใช้ 'Crosshair' (เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายมือด้านบน) และเลื่อนไปที่ แผนภูมิ..

Trailing Stop คืออะไร?

Trailing Stop ทำให้ระดับ Stop Loss หยุดเพื่อติดตามระดับราคาของตำแหน่งซื้อหรือขาย การใช้อัลกอริทึมที่ระบุ Trailing Stop ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาสถานะเปิดและดำเนินการเพื่อให้ได้กำไรตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อ Trailing Stops ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเช่นเดียวกับการสูญเสียไม่หยุด.

Trailing Stop จะทำงานเมื่อฉันออฟไลน์หรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัล ลูกค้า MetaTrader 4 กำลังทำงานอยู่และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการสั่งซื้อ Trailing Stop เนื่องจากจะยังคงใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ เมื่อคุณปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกปิดการใช้งานในขณะที่คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะยังคงใช้งานได้หากมันถูกวางไว้ก่อน Trailing Stop.

ถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ไมโครล็อตอาจเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ณ เดือนเมษายน 2016) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขนาดสัญญาขั้นต่ำสำหรับบัญชีขนาดเล็กคือ 0.01 ของจำนวนมากซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน.

ที่ ICM Capital เราจะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากดังนั้นการซื้อขายประเภทนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกคนและให้บริการบนแพลตฟอร์มตัวอย่างและแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา.

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเรา.

 

คุณสมบัติ

 • เริ่มและหยุดติดตามผู้ให้บริการสัญญาณในไม่กี่นาที
 • ผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณติดตามสามารถทำการหยุดได้ตลอดเวลา
 • ติดตามผู้ซื้อ-ขายหลายรายพร้อมกันเพื่อกระจายกลยุทธ์ของคุณ
 • ธุรกิจการค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับแพลตฟอร์มของลูกค้าและยังคงเชื่อมต่อไปแม้จะอยู่ห่างจากแพลตฟอร์ม
 • รูปแบบบัญชีทดลองพร้อมใช้งานก่อนดำเนินการถ่ายทอดสด

วิธีการเข้าถึงสัญญาณการซื้อ-ขาย?

การเป็นผู้ที่ให้สัญญาณ

ผู้ค้าขั้นสูงของ ICM Capital พร้อมกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สัญญาณการซื้อ-ขายเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เพียงลงทะเบียนที่นี่ในฐานะ "ผู้ขาย" โดยกรอกข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถขายสัญญาณของคุณให้กับสมาชิกหลายพันคนทั่วโลก โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในฐานะผู้ให้สัญญาณ แต่จะใช้เวลา 30 วันเพื่อให้บันทึกการติดตามของคุณได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับบริการของคุณ.

คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้สัญญาณ: คู่มือผู้ใช้

สัญญาณการซื้อ-ขายมีความปลอดภัยหรือไม่?

MetaQuotes ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละการค้ามีลายเซ็นดิจิทัลที่ป้องกันไม่ให้คัดลอกการค้าไม่ถูกต้อง การซื้อขายที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณของผู้ให้บริการ อีกทั้งจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้สมัครสมาชิกในลักษณะที่สะท้อนถึงกฎการจัดทางการเงินที่ใช้โดยผู้ให้บริการสัญญาณ และผู้ให้บริการสัญญาณการชำระเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนคงที่.

ฉันจะเลือกผู้ให้บริการต่อสัญญาณได้อย่างไร?

เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายที่ใช้บัญชีออนไลน์และดูว่ามีการซื้อ-ขายกี่รายการ โดยทั่วไปหากผู้ให้บริการสัญญาณทำการซื้อ-ขายมากกว่า 100 รายการแสดงว่านี่เป็นบัญชีที่ใช้งานได้ ลูกค้าควรตระหนักถึงจำนวนเงินที่เบิกได้น้อยกว่า 30% ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ติดตามผู้ค้าด้วยอัตราการเติบโตที่มั่นคง หากการเติบโตสูงอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการสัญญาณอาจซื้อขายในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง ในที่สุดคุณอาจพบว่าสัญญาณที่จ่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระยะยาว หากคุณเลือกที่จะติดตามผู้ให้บริการสัญญาณที่คิดค่าบริการสัญญาณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสัญญาณได้เข้าร่วมในช่วงทดลองใช้ 30 วันและได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่จะสามารถเริ่มชาร์จสำหรับสัญญาณที่เป็นเจ้าของได้.

ฉันจะจัดการความเสี่ยงด้วยสัญญาณการซื้อ-ขายได้อย่างไร?

จัดการสัญญาณแต่ละสัญญาณที่คุณกำลังติดตามราวกับว่าเป็นการซื้อ-ขายแบบรายบุคคลและให้ความมั่นใจเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณในแต่ละการซื้อ-ขาย มีกลยุทธ์ในการเลือกจำนวนบัญชีของคุณที่ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการสัญญาณแต่ละราย มั่นใจในกลยุทธ์ของคุณว่าคุณมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์สำหรับเมื่อคุณจะหยุดติดตามแต่ละสัญญาณ.

คำปฏิเศษ
MetaQuotes Software Corp. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นที่แนะนำการซื้อ-ขาย ICM Capital เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดตามสัญญาณซื้อ-ขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการซื้อ-ขาย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายแต่ละรายควรได้รับการประเมินอย่างอิสระ ICM Capital จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว.
 

CFDs และ Spot FX เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอร์เลจ กำไรและขาดทุนของคุณมีความผันผวนสูงของขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ในตลาดที่คุณทำการซื้อขาย อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท