การดูแลควบคุม

การดูแลควบคุม

ICM Capital Limited ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ FCA โดยใช้หมายเลขทะเบียนบริการทางการเงินของ ICM Capital: 520965 หรือชื่อ บริษัท: ICM Capital Limited

FCA ควบคุมโดยทางอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในสหราชอาณาจักร โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยังคงมีเสถียรภาพและส่งเสริมการแข่งขันที่ดีระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินของ ICM Capital ที่ถูกควบคุมโดย FCA แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับความประพฤติและภาระผูกมัดตามข้อตกลง

FCA ได้รับเงินทุนจากทางอุตสาหกรรมที่พวกเขาควบคุมโดยมีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต

พวกเขามีความรับผิดชอบต่อกรมธนารักษ์และรัฐบาลสหราชอาณาจักร

FCA แทนที่ FSA (Financial Services Authority) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2013

FCA มีความรับผิดชอบต่อกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรและทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักร

FCA มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ควบคุมอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในสหราชอาณาจักร โดยบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินในสหราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย FCA

FCA มีอำนาจในการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของตนและมีอำนาจบังคับใช้เพื่อปรับและ / หรือดำเนินคดีกับบริษัทจากบุคคลที่ละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจประจำวัน

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของ FCA จะต้องแสดงให้เห็นถึง FCA อย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่อทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ดี

เว็บไซต์ FCA พร้อมรายละเอียดของกฎเกณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์ FCA นี้

CFDs และ Spot FX เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอร์เลจ กำไรและขาดทุนของคุณมีความผันผวนสูงของขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ในตลาดที่คุณทำการซื้อขาย อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท