คุณสมบัติ

ในการเปิดบัญชีซื้อขายจริงกับ ICM Capital คุณต้องมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเป็นลูกค้ามืออาชีพ

คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างน้อยสองข้อจึงจะสามารถเปิดบัญชีลูกค้ามืออาชีพได้ คุณอาจต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

  • คุณต้องทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญจำนวนมากในตลาดที่เกี่ยวข้อง ที่ความถี่เฉลี่ย 10 ต่อไตรมาสในช่วงสี่ไตรมาสแรก
  • ขนาดของพอร์ตเครื่องมือทางการเงินของคุณ รวมถึงเงินฝาก เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องมีมูลค่าเกิน 500,000 ยูโร
  • ปัจจุบันคุณทำงานหรือเคยทำงานในภาคการเงินในตำแหน่งวิชาชีพมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี ซึ่งต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมหรือบริการที่คาดการณ์ไว้

CFDs และ Spot FX เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอร์เลจ กำไรและขาดทุนของคุณมีความผันผวนสูงของขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ในตลาดที่คุณทำการซื้อขาย อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท