ข่าว

Trading Hours - End of Daylight Savings Time

คลังข่าว

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Please note below are the new trading hours affective from 6th November due to the end of US Daylight Saving Time

Instrument Trading Hours
Spot Forex Sunday - Friday (22:00 - 22:00)
Spot Precious Metals 23:00 - 22:00 (Sun - Fri) /22:00 - 23:00 (Daily break)
OTC U.S. Energies Futures
+NG*, +CL*
Sunday 23:00 - Friday 22:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00)
UK Brent Monday - Friday (01:00 - 23:00)
US Indices
@ES*, @NQ*, @YM*, DJ*
Sunday - Friday (23:00 - 22:00) - (Break: 21:15 - 21:30 and 22:00 – 23:00)
US Stocks Monday - Friday (14:30 - 21:00)
DAX-* Daily 07:00 - 21:00
F100-* Daily 07:00 - 21:00

All the above timings are GMT “Server Time” and subject to change.

In case of any query, please do not hesitate to contact our Client Services team on +44 207 634 9770 or email us at clientservices@ICMCapital.co.uk.You can also visit our website www.ICMCapital.co.uk and have the benefit of our live chat support.

Wish you all the best with your trading!

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.03% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท