ข่าว

Reminder - August 2015 Future Contracts

คลังข่าว

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Please find below the expiry and the next available instruments dates for all futures contracts traded between 1st August - 31st August 2015.

Instrument Trading Month Symbol Available for trading on the platform Expiry Date
OTC Crude Oil Futures Sep +CLU15 Available 19-Aug-15
Oct +CLV15 12-Aug-15 21-Sep-15
OTC Energy Futures Sep +NGU15 Available 26-Aug-15
Oct +NGV15 19-Aug-15 25-Sep-15
OTC Energy Futures Sep BRNU15 Available 13-Aug-15
Oct BRNV15 06-Aug-15 14-Sep-15

 

All positions that remain open at expiration will be closed at end of day price. Please note schedules may subject to change without prior notice.

In case of any query, please do not hesitate to contact our Client Services team on +44 207 634 9770 or email us at clientservices@ICMCapital.co.uk.You can also visit our website www.ICMCapital.co.uk and have the benefit of our live chat support.

Wish you all the best with your trading!

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.03% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท