ข่าว

Labor Day Holiday Trading Hours

คลังข่าว

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Please note the following changes to trading hours for below products during the Labor Day Holiday on Wednesday, May 1st, 2013

Instrument Tue, Apr 30 Wed, May 1 Thu, May 2
OTC CAC40 Index Futures Regular Closed Regular
OTC DAX Index Futures Regular Closed Regular

All times GMT+1

Fixed Spreads may widen due to low liquidity.

Dates and time are subject to change without further notice.

Should you have any queries please contact the Client Services Department on +44 207 634 9770 or email us at clientservices@ICMCapital.co.uk.

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.03% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท