การศึกษาเรียนรู้

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

P/E -- ค่า พีอี

อัตราส่วนรายได้ราคา แสดงให้เห็นถึงหลายรายได้ที่หุ้นขายและกำหนดโดยการหารราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับกำไรต่อหุ้นปัจจุบัน.

PAID-IN CAPITAL -- กําไรสะสม

แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ได้รับสำหรับหุ้นของบริษัทที่เกินกว่ามูลค่าทางบัญชี.

PAR -- พาร์

เท่ากับมูลค่าที่ระบุหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ การขายพันธบัตรที่ตราไว้นั้นมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าการออกหุ้นกู้เดิมหรือมูลค่าเมื่อมีการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด.

PARITY

ความเท่าเทียมกัน; มูลค่าของสกุลเงินหนึ่งในแง่ของสกุลเงินอื่น.

PAYMENT DATE

วันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยของพันธบัตรที่จะส่งมอบ.

PAYROLL EMPLOYMENT

การจ้างงานเงินเดือนเป็นตัวชี้วัดจำนวนคนที่ได้รับค่าจ้างในฐานะลูกจ้างจากสถานประกอบการนอกภาคเกษตร.

PENSION FUND -- กองทุนบำเหน็จบำนาญ

กองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อจ่ายผลประโยชน์บำเหน็จบำนาญของพนักงานหลังเกษียณ.

PETRODOLLARS

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่เกิดจากการขายน้ำมัน.

PHYSICAL COMMODITY -- สินค้าทางกายภาพ

สินค้าคืออาหารโลหะหรือวัตถุทางกายภาพอื่นที่นักลงทุนซื้อหรือขาย.

PIP -- หมายถึงการนับค่าจุดทศนิยมตัวสุดท้ายหรือทศนิยมตำแหน่งที่ 2 หรือ 4 ไล่ขึ้นมา

หน่วยราคาที่เล็กที่สุดในสกุลเงิน (0.0001 ของหน่วย).

PIT

พื้นที่เฉพาะบนชั้นการซื้อขายที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อขายสินค้าดัชนีสกุลเงินหรือฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย.

PLAZA ACCORD -- ข้อตกลงพลาซ่า

ข้อตกลง ณ โรงแรมพลาซ่า เมื่อปี 1985 โดย G5 เพื่อลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ.

POINT -- จุด

ความผันผวนต่ำสุดหรือเพิ่มความเคลื่อนไหวของราคาน้อยที่สุด ร้อยละหนึ่งกับอัตราดอกเบี้ย.

PORTFOLIO -- แฟ้มสะสมผลงาน

การรวบรวมการลงทุนจริงและ / หรือการเงิน.

POSITION -- ตำแหน่ง

สุทธิจากภาระผูกพันทั้งหมดในสกุลเงินที่กำหนด.

POWER OF ATTORNEY -- หนังสือมอบอำนาจ

การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอนุญาตให้บุคคลกระทำการบางอย่างในนามของผู้อื่นเช่นการย้ายสินทรัพย์ระหว่างบัญชีหรือการซื้ขายเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล.

PREFERRED SHARES -- หุ้นบุริมสิทธิ์

หุ้นบุริมสิทธิ์ให้นักลงทุนได้รับเงินปันผลคงที่จากผลกำไรของ บริษัท และให้สิทธิแก่พวกเขาที่จะต้องจ่ายก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ.

PREMIUM -- พรีเมี่ยม

จำนวนที่อัตราการส่งต่อเกินกว่าอัตราสปอต ส่วนต่างที่จ่ายสูงกว่าระดับราคาปกติ.

PRESENT VALUE -- ค่าปัจจุบัน

จำนวนเงินสดในวันนี้ที่เทียบเท่ากับมูลค่าการชำระเงินหรือกระแสการชำระเงินที่จะได้รับในอนาคต.

PRICE EARNINGS RATIO -- ราคาที่ได้รับอัตราส่วน

ดู P/E ได้จากด้านบน.

PRICE GAP -- ราคา GAP

ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสร้างจุดที่ว่างเปล่าบนแผนภูมิ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อค่าสูงสุดของวันต่ำกว่าค่าต่ำสุดของวันก่อนหน้าหรือเมื่อค่าต่ำสุดของวันสูงกว่าค่าสูงสุดของวันก่อนหน้า.

PRIMARY DEALER -- ตัวแทนจำหน่ายหลัก

โดยปกติหมายถึงรายการที่เลือกของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการในเรื่องใหม่ของพันธบัตรรัฐบาล.

PRODUCER PRICE INDEX -- ดัชนีราคาผู้ผลิต

PPI; ตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินระดับราคาขายส่งในระบบเศรษฐกิจ.

PROFIT TAKING -- การขายทำกำไร

การดำเนินการของนักลงทุนในการขายเมื่อราคาสูงขึ้นหรือซื้อเมื่อราคาลดลงเพื่อให้ได้กำไร.

PROGRAM TRADING -- โปรแกรมการซื้อ-ขาย

การซื้อ-ขายขึ้นอยู่กับสัญญาณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะป้อนโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของผู้ค้าและดำเนินการโดยอัตโนมัติ.

PUT OPTION -- ตราสารสิทธิ์

มีให้สิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการขายสกุลเงินหรือตราสารในราคาใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด.

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 58.7% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท