การศึกษาเรียนรู้

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

OECD

องค์กรระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือรัฐบาลในการรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม และการกำกับดูแลของเศรษฐกิจโลก.

OFFER

ราคาที่ผู้ขายยินดีที่จะขาย.

OFFERED MARKET

สถานการณ์ชั่วคราวที่มีข้อเสนอเกินราคาเสนอ.

OFFERING MEMORANDUM -- บันทึกข้อเสนอ

เอกสารที่แสดงข้อกำหนดของหลักทรัพย์โดยเสนอขายจากในวงที่จำกัด.

OFFSET

การปิดหรือการชำระบัญชีของตำแหน่ง.

OFF-SHORE -- อะไรที่ดำเนินการนอกประเทศ

การดำเนินงานของสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นมีการเชื่อมต่อกับระบบการเงินของประเทศนั้นเพียงเล็กน้อย.

OMNIBUS ACCOUNT -- บัญชี OMNIBUS

บัญชีที่ดูแลโดยโบรกเกอร์รายหนึ่งที่มีอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งบัญชีทั้งหมดในอดีตถูกรวมเข้าด้วยกันและดำเนินการในชื่อเท่านั้นแทนที่จะแยกต่างหาก.

OPEN INTEREST -- ดอกเบี้ยที่เปิด

จำนวนทั้งหมดของตัวเลือกที่โดดเด่นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ปิดโดยออฟเซ็ตหรือปฏิบัติตามโดยการส่งมอบ.

OPEN MARKET COMMITTEE -- คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เช่นเดียวกับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ .

OPEN MARKET OPERATIONS -- การซื้อ/ขายพันธบัตรในตลาดซื้อคืนพันธบัตร

การดำเนินงานของธนาคารกลางในตลาดที่มีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย.

OPEN POSITION -- ตำแหน่งที่เปิด

ตำแหน่งที่ยังไม่ได้ปิด.

OPTION -- ตัวเลือก

สิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อ (โทร) หรือขายโดย (ใส่) จำนวนเฉพาะของหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินดัชนีหรือตราสารหนี้ตามราคาที่ระบุ (ราคาใช้สิทธิ์) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด OTC แบบ Over-the-Counter; หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยน.

OPTION CLASS -- วิชาเลือก

ตัวเลือกประเภทเดียวกันตามที่กล่าวว่าเป็นระดับเดียวกัน.

OPTION SERIES -- ชุดตัวเลือก

ตัวเลือกทั้งหมดของคลาสเดียวกันที่มีราคาการใช้สิทธิ / การประท้วงและการหมดอายุเหมือนกัน.

OTC

Over-the-counter; หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยน.

OUT-OF THE MONEY -- สถานภาพที่ผู้ถือออปชั่นจะไม่ใช้สิทธิอย่างแน่นอน เพราะถ้าใช้สิทธิไปก็มีแต่จะขาดทุน

ตัวเลือกการโทรที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของราคาอ้างอิงหรือตัวเลือกที่มีซึ่งราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของราคาอ้างอิง.

OVER BOUGHT -- โซนที่การซื้อมากจนเกินไป อาจจะทำให้มีแรงขายตีเข้ามา

ราคาสูงเกินไปทางเทคนิคและด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าจะมีการปรับฐานทางเทคนิค.

OVER SOLD -- โซนที่การขายมากจนเกินไป อาจจะทำให้มีแรงซื้อตีเข้ามา

ราคาต่ำเกินไปทางเทคนิคและด้วยเหตุนี้คาดว่าจะมีการปรับฐานทางเทคนิคเพื่อกลับหัวกลับหาง.

OVER THE COUNTER -- การซื้อขายกันเองโดยตรง

ดู OTC.

OVERNIGHT -- ตลอดทั้งคืน

ข้อตกลงตั้งแต่วันนี้ถึงวันทำการถัดไป.

OVERNIGHT LIMIT -- การเกินขีดจำกัด

สถานะ Long หรือ Short สุทธิในหนึ่งสกุลเงินหรือมากกว่าที่ดีลเลอร์สามารถดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป.

CFDs และ Spot FX เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ประโยชน์ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 78.64% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFDs และ Spot FX ทำงานอย่างไรและคุณสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร แชท